Thomas Power

Chairman Ecademy thomas.power@ecademy.com
@tomkatis @voxer turns your smartphone into a walkie talkie #leweb @loic  (Taken with Instagram)

@tomkatis @voxer turns your smartphone into a walkie talkie #leweb @loic (Taken with Instagram)